Algorytmy programowania
Autoryzowany dystrybutor

Algorytmy programowania

 


WN-LCS-xxx
350.00 €

WN-DRV-GEN0
3 800.00 €

WN-DRV-xxx
990.00 €

WN-DRV-xxx-S
1 350.00 €

WN-LCS-P05
1 280.00 €

WN-LCS-P10
2 400.00 €

WN-LCS-P15
3 360.00 €

WN-DRV-F05
2 800.00 €

WN-DRV-F10
5 000.00 €

WN-DRV-F05-S
3 950.00 €

WN-DRV-F10-S
7 400.00 €

WN-DRV-EXT
400.00 €

Licencje na algorytmy programowania poszczególnych układów są oferowane niezależnie od urządzeń WriteNow! jako:

 • Pojedyncze algorytmy:
  • WN-LCS-xxx - pojedynczy algorytm dla standardowego, powszechnie stosowanego na rynku układu
 • Algorytmy dla grupy układów:
  • WN-DRV-xxx - algorytmy dla wybranej, standardowej, powszechnie stosowanej na rynku rodziny układów
  • WN-DRV-xxx-S - algorytmy dla wybranej, specjalnej, rzadziej stosowanej na rynku rodziny układów
 • Kredyty na zakup pojedynczych algorytmów do wykorzystania w okresie roku od daty zakupu:
  • WN-LCS-P05 - 5 pojedynczych algorytmów do wyboru dla standardowych układów
  • WN-LCS-P10 - 10 pojedynczych algorytmów do wyboru dla standardowych układów
  • WN-LCS-P15 - 15 pojedynczych algorytmów do wyboru dla standardowych układów
 • Kredyty na zakup algorytmów dla wybranych rodzin układów do wykorzystania w okresie roku od daty zakupu:
  • WN-DRV-F05 - algorytmy dla 5 wybranych standardowych, powszechnie stosowanych na rynku rodzin układów
  • WN-DRV-F10 - algorytmy dla 10 wybranych standardowych, powszechnie stosowanych na rynku rodzin układów
  • WN-DRV-F05-S - algorytmy dla 5 wybranych specjalnych rodzin układów
  • WN-DRV-F10-S - algorytmy dla 10 wybranych specjalnych rodzin układów
 • Pakiety algorytmów:
  • WN-DRV-GEN0 - algorytmy dla wszystkich aktualnie obsługiwanych układów

Cena ostatniego pakietu dodatkowo obejmuje jednoroczny kontrakt obsługowy dający w tym okresie prawa do dwukrotnego ściągnięcia update’u. Kontrakt ten może być przedłużony lub wznowiony na kolejny rok jako:

  • WN-DRV-EXT – 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę układy

Zamawiając algorytmy za pośrednictwem portalu zamówieniowego prosimy w komentarzu podać typ układu lub rodzinę układów, które są przedmiotem zainteresowania. Ze względu na dynamiczny przyrost ilości implementowanych układów nie ma możliwości umieszczenia pełnej listy na stronie. Nasi specjaliści skontaktują się z Państwem w tej sprawie.