Akcesoria
Autoryzowany dystrybutor
 

Moduły podstawek

 

Moduły podstawek stanowią elektromechaniczny interfejs pomiędzy programatorem, a programowanym układem. BPM oferuje szeroką gamę takich modułów i tym samym zapewnia możliwość programowania tysięcy układów w różnych obudowach od ponad 190 producentów półprzewodników. Wieloletnia z nimi współpraca i bliskie relacje zapewniają firmie BPM dostęp do specyfikacji technicznych algorytmów programowania ciągle pojawiających się na rynku nowych układów. Nowe moduły są więc stale projektowane i dodawane do oferty. Dzięki temu bardzo szybko programatory firmy BPM mogą być adaptowane do nowych potrzeb użytkowników. Oferowane są następujące opcje modułów:

  • 1-podstawkowe moduły standardowe
  • moduły uniwersalne
  • moduły o podwyższonej ilości programowań
  • szybkie moduły 1-podstawowe FX
  • szybkie moduły 2- i 4-podstawkowe FX2 i FX4
  • szybkie moduły 1-podstawowe FVE
  • szybkie moduły 2- i 4-podstawkowe FVE2 i FVE4

Wyróżniającą i dającą przewagę nad konkurencją cechą większości modułów jest możliwość zastosowania gniazda pośredniego między płytką drukowaną a podstawką programującą. Umożliwia to w przypadku zużycia modułu wymianę tylko samej wyeksploatowanej podstawki bez konieczności wymiany całego modułu. Wydłuża to czas użytkowania modułu, obniża koszty okresowej wymiany zużytych podstawek, co jest szczególnie ważne przy masowej produkcji. Również w innym wariancie zastosowanie w wielopodstawkowych modułach indywidualnych płytek bazowych pod podstawkami obniża koszty takiej wymiany.

 

Dźwignia operacyjna podstawek

 

Dźwignia operacyjna podstawek ze zintegrowaną płytą dociskającą usprawnia pracę z programatorami z 1 lub 2 głowicami programującymi. Operator przy pomocy tej samoblokującej się dźwigni jednocześnie i precyzyjnie może zamykać i otwierać podstawki w trakcie wymiany układów do programowania. Usprawnia to wielokrotnie powtarzane manualne operacje, minimalizuje potencjalne uszkodzenia mechaniczne wyprowadzeń układów, a poprzez zapewnienie delikatniejszego niż bezpośrednie ręczne operowania na podstawkach wydłuża ich żywot – czyli obniża koszty jednostkowe.

 

Podajnik elementów z tuby

 

Podajnik elementów z tuby jest rozwiązaniem dla automatycznego podawania do programowania małych układów zapakowanych w tubie. To dedykowane wymienne oprzyrządowanie jest dostępne dla następujących typów obudów 8 pin SOIC, TSSOP, MSOP i 6 pin TSOC. Podajniki takie mogą być stosowane w automatach serii 3000 lub 4000, przy czym w jednej maszynie można zainstalować do 12 różnych podajników.

 

Podajnik tub

 

Podajnik tub pozwala ładować tuby z elementami do wibracyjnych lub grawitacyjnych podajników elementów podczas trwania procesu programowania bez zatrzymywania pracy maszyny tzn. zarówno gdy maszyna jest pusta jak i wówczas gdy jest tylko częściowo wypełniona elementami do programowania. Dzięki temu urządzeniu peryferyjnemu operator może więcej czasu poświęcić na inne operacje, a nie ciągle być zabsorbowanym zmienianiem pojedynczych tub.

 

TS-1500 Podajnik tacek

 

TS-1500 Podajnik tacek wspomaga proces automatycznego programowania poprzez automatyczne pobierane ze stosu i podawanie do programatora tacek z elementami oraz odbieranie ich z programatora i odkładanie na stos Pojemność stosu, 24 tacek w standardzie JEDEC, determinuje maksymalny interwał czasowy między kolejnymi koniecznymi interwencjami operatora w celu dodania tacek z elementami do programowania lub odbioru tacek z zaprogramowanymi już układami. Dzięki podajnikowi tacek, który może być stosowany w maszynach serii 3000 i 4000, można to robić w locie bez zatrzymywania maszyny.

 

Marker laserowy

 

Marker laserowy jest oferowany jako opcja dla automatów serii 3000 i 4000. Pozwala nanieść laserowo na obudowę układu dowolny zdefiniowany przez użytkownika tekst (3 linie po 15 znaków). Ustawienia są łatwo definiowane z poziomu oprogramowania BPWin. Znakowanie elementów usprawnia ich dalsze śledzenie, identyfikowanie i kontrolę jakości.