Oprogramowanie Boundary-Scan
Autoryzowany dystrybutor

JTAG ProVision jest interfejsem użytkownika i wspólną platformą dla narzędzi programowych B-S firmy JTAG obejmujących projektowanie i wykonywanie testów oraz programowanie ISP. Otwarta modułowa architektura ProVision umożliwia szybkie projektowanie nowych modułów funkcjonalnych i ich dołączanie do bazy danych projektu. Między innymi JTAG Technologies oferuje szerokie spektrum modułów wspomagających testy produkcyjne pod nazwą PIP (Production Integration Packages) oraz serię produktów opartych o Symphony wspierających integrację technologii B-S w ramach automatycznych testerów ATE producentów trzecich.

Oprogramowanie jest dostępne w następujących grupach produktów: