Sprzęt Boundary-Scan

Poziom implementacji i stopień wykorzystania technologii B-S w aplikacji testowania i programowania ISP zależy tylko od architektury uruchamianego układu. JTAG Technologies ma bowiem w ofercie najwyższej klasy kontrolery IEEE 1149.x zaprojektowane pod kątem wydajności i dopasowania sygnałów, które zapewniają maksymalne wykorzystanie infrastruktury B-S naszej aplikacji.

Szybkie kontrrolery DataBlaster są dostępne we wszystkich powszechnie stosowanych formatach - PCI, PCIe, PXI, USB, Ethernet, Firewire. Ich funkcjonalność jest dobierana do konkretnej aplikacji. Natomiast w projektach gdzie budżet jest ograniczony kontroler typu Explorer z interfejsem USB może być idealnym rozwiązaniem.

Przy tym można pytać o specjalne wykonania dla specjalnych wymagań. Przykładem mogą być przyrządy typu RMI (Rack- Mountable Instrument) montowane w kasecie 19”. Innym, mogą być kontrolery serii JT 5705 zawierające zarówno cyfrowe porty TAP (Test Access Ports) jak i kanały we/wy typu “mixed-signal” bedąc tym samym wirtualnymi automatycznymi testerami ATE.

Pomocnicze moduły DIOS (Digital Input Output Scan), STM (Socket Test Modules) i MIOS (Mixed-signal Input Output Scan) pozwalają testować te fragmenty projektu do których nie ma dostępu w sensie B-S poprzez zapewnienie możliwości odczytu/zapisu sygnałów na gniazdach testowych, złączach i czujnikach.

Istnieje też produkt JTAG TapCommunicator, umożliwiajacy zdalne operacje na układzie docelowym. Dzięki różnym zaimplementowanym protokołom (np. E-net, Bluetooth, SpaceWire itp.) testowanie i programowanie ISP z wykorzystaniem technologii B-S może być realizowane z dowolnie odległego miejsca.

Produkty sprzętowe są dostępne w nastepujących grupach: