Programatory JTAG

Programatory JTAG to określenie powszechnie używane ale nie koniecznie jednoznaczne. Nazwa ta jest bowiem stosowana w odniesieniu do jednego z trzech typów urządzeń jak:

  • Programatory ISP używające do programowania interfejsu JTAG jako jednego z kilku dopuszczalnych standardowych protokołów komunikacji szeregowej.
  • Kontrolery boundary-scan (B-S) pozwalające testować pakiety elektronicznie w oparciu o technologię B-S zdefiniowaną normą IEEE1149.1, a również w jej ramach programować układu
  • Adaptery USB-JTAG pozwalające sprząc komputer nadrzędny z układem docelowym i przede wszystkim uruchamiać oprogramowanie mikrokontrolerów w układzie docelowym, a przy okazji zaprogramować np. pamięć mikrokontrolera.

WG Electronics jako autoryzowany dystrybutor renomowanych producentów programatorów układów półprzewodnikowych zaprasza do odwiedzenia stron poświęconych ofercie swoich partnerów w zakresie programatorów ISP.

•  Programatory gniazdowe z opcją ISP

•  Programatory ISP

WG Electronics zapewnia w temacie programowania doradztwo i wsparcie techniczne oparte na ponad 25 letnim własnym doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i dystrybucji programatorów oraz na doświadczeniu naszych renomowanych partnerów – wiodących światowych producentów takich urządzeń.