Programowanie układów

Programowanie układów jest dzisiaj istotną operacją w procesie tworzenia urządzeń elektronicznych. Większość współczesnych urządzeń elektronicznych bazuje na mikroprocesorach i układach programowalnych. Każde z takich urządzeń wymaga wielokrotnego programowania pamięci lub układów PLD zarówno na etapie jego projektowania jak i przy jego produkcji.
Dobór odpowiednich do tego narzędzi i partnerów zapewniających wsparcie techniczne na wysokim poziomie i przyszłą, szybką adaptację programatorów do ciągle pojawiających się nowych układów jest więc kluczowy.

W programowaniu układów kryteria doboru narzędzi i partnerów nie są jednoznaczne. Przede wszystkim zależą od tego czy przez termin „programowanie układów” rozumiemy:

Ponadto w każdym z tych obszarów jest do wyboru jedna z dwóch podstawowych metod programowania układów:

  • Programowanie „off-board” poza układem docelowym przed ich montażem na płytce
  • Programowanie „on-board” tzw. ISP (In System Programming) w układzie docelowym po ich zamontowaniu na płytce

a w ramach każdej z nich wiele opcji.

Programatory oferowane przez WG Electronics pokrywają pełne spektrum możliwości. Zachęcamy do odwiedzenia stron poświęconych naszym partnerom.

WG Electronics zapewnia w temacie programowania doradztwo i wsparcie techniczne oparte na ponad 30 letnim własnym doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i dystrybucji programatorów oraz na doświadczeniu naszych renomowanych partnerów – wiodących światowych producentów takich urządzeń.

Doboru programatora można dokonać w interakcyjnym selektorze programatorów.