Oprogramowanie
Autoryzowany dystrybutor
TruView™ 10  

TruView™ 10 jest platformą programową wszystkich systemów inspekcji X-ray. Pozwala na bezproblemowy upgrade posiadanej maszyny w ramach całej rodziny TrueView™ bez konieczności kolejnych szkoleń.

TruView™ 10 jest dostępny w dwóch wersjach. W zależności od potrzeb aplikacji wersja Standard może być zastąpiona opcjonalną szerszą Premium.

TruView™ 10 Standard jest pakietem z pełnym zbiorem narzędzi potrzebnych do akwizycji danych, zawierającym również przeglądarkę bazy danych.

TruView™ 10 Premium w przypadku urządzenia Fussion czyni z niego w pełni automatyczny system inspekcji rentgenowskiej. Operator wybiera obszar do inspekcji i ikresla testy jakie mają być przeprowadzone, a porównuje obrazy z wzorcowym i generuje ewentualnie komunikat błędu. Oprogramowanie prowadzi statystyki i tworzy raporty.

TruView™ 10 Premium w przypadku urządzenia Prime czyni z niego półautomatyczny system inspekcji. Pracuje podobnie jak opisano powyżej. Nie generuje tylko automatycznie komunikatu błedu.

TruView™ 10 Premium w przypadku urządzenia Cube X-ray zapewnia zestaw wydajnych narzędzi do otrzymywania obrazów rentgenowskich i ich indywidualnej analizy.

TruView™ Inspector  

TruView™ Inspector jest uzupełnieniem liczarki elementów TruView™ Parts Counter AI. Pozwala szybko i efektywnie przeprowadzić inspekcję różnych produktów jak np. płyt elektronicznych, odlewów, urządzeń o wysokiej niezawodności itp. poprzez porównanie ich obrazów z wzorcowym. Przy rejestracji obrazów i ich analizie stosuje oryginalne prawnie chronione algorytmy producenta. Inspekcja w łatwy sposób może być włączona w proces produkcyjny. Może też być przeprowadzana on-line bez wstrzymywania linii produkcyjnej.

TruView™ Inspector automatyzuje detekcję defektów montażu SMT jak zwarcia, przerwy, ubytki lutu, zła orientacja lub braki podzespołów itp.