Oprogramowanie JTAG Live
Autoryzowany dystrybutor
 

JTAG Live Buzz

 

JTAG Live Buzz
gratis 

Buzz to proste rozwiązanie do testowania pakietów elektronicznych, alternatywne do oscyloskopów i analizatorów logicznych i co więcej darmowe. Pozwala na podstawowym poziomie zweryfikować połączenia i prawidłowe działanie układu. Wykorzystuje w tym celu wbudowany mechanizm dostępu do wyprowadzeń układów kompatybilnych ze standardem boundary-scan (IEEE Std 1149.1). Pozwala, bez żadnych dodatkowych sond, wymuszać na wejściach określony stan i weryfikować połączenia miedzy układami.

Na komputerze nadrzędnym w oknie dialogowo-wizualizacyjnym wybiera się jakiś pin, wymusza na nim stan wysoki lub niski i odczytuje stan pinów z nim połączonych.

Charakterystyka:

 • Do 10 obsługiwanych pinów
 • Nie wymagana lista połączeń
 • Obsługa kilku łańcuchów B-S
 • Test infrastruktury B-S
 • Monitorowanie aktywności pinów
 • Test połączen pin-pin
 • Test połączeń między grupami pinów
 • Wspomaganie Explorer/USB, Altera, Xilinx
 

JTAG Live BuzzPlus

 

JTAG Live BuzzPlus
107.00 € 

Podczas gdy Buzz pozwala użytkownikowi monitorować stan poszczególnych pinów i testować ciągłość połączeń na płytce drukowanej, BuzzPlus ma dodatkową opcję uczenia go struktury połączeń. Ponadto pozwala na jednoczesną weryfikację połączeń dla dwóch wysterowanych pinów. Łatwo można wtedy zweryfikować zwarcia lub brak połaczeń między takimi podsieciami.

JTAG Live Buzz wchodzi w skład prezentowanego produktu.

Charakterystyka:

 • Ręczny tryb identyfikacji i zapamiętania struktury połączeń (dla 2 węzłów jednocześnie)
 • Nielimitowana ilość pinów
 • Nie wymagana lista połączeń
 • Obsługa kilku łańcuchów B-S
 • Test infrastruktury B-S
 • Monitorowanie aktywności pinów
 • Test połączen pin-pin
 • Test połączeń między grupami pinów
 • Wspomaganie Explorer/USB, Altera, Xilinx
 

JTAG Live AutoBuzz

 

JTAG Live AutoBuzz
1 615.00 € 

AutoBuzz jest unikatowym nowym narzędziem, które rozpoznaje sygnatury połączeń wszystkich kompatybilnych z boundary-scan układów na podstawie tylko modelów BSDL (Boundary Scan Description Lenguage). Poprzez rozszerzenie opcji uczenia struktury z BuzzPlus, AutoBuzz automatycznie identyfikuje strukturę połączeń ze sprawdzonego działającego pakietu traktując ją jako wzorzec, a następnie porównuje go z badanym pakietem.

Ponieważ wystarcza aby użytkownik dysponował podstawową wiedzą na temat boundary-scan, AutoBuzz jest idealnym narzędziem do serwisu i produkcji.

JJTAG Live Buzz wchodzi w skład prezentowanego produktu.

Charakterystyka:

 • Automatyczna identyfikacja struktury połączeń ze sprawdzonego działajacego pakietu
 • Łatwo porównywalne mapy połączeń
 • Automatyczny tryb identyfikacji i zapamiętania struktury połączeń
 • Nielimitowana ilość pinów
 • Nie wymagana lista połączeń
 • Obsługa kilku łańcuchów B-S
 • Test infrastruktury B-S
 • Monitorowanie aktywności pinów
 • Test połączen pin-pin
 • Test połączeń między grupami pinów
 • Wspomaganie Explorer/USB, Altera, Xilinx
 

JTAG Live CoreCommander

 

JTAG Live CoreCommander
895.00 € 

Procedury CoreCommander przejmują kontrolę nad rdzeniem procesora (np. ARM, PPC, X-scale, Cortex) używając do tego funkcji emulatora/debugera wbudowanych w struktury współczesnych procesorów RISC i DSP. Funkcjonalność ta poszerza możliwości uruchamiania i testowania zmontowanych pakietów elektronicznych.

CoreCommander oferuje dwa tryby pracy:

 • Interaktywny - zapewniający bezpośrednie sterowanie procesorem,
 • Wbudowany Python) - pozwalający zapisać polecenia sterujące w formie skryptów w programie.

Cena pakietu CoreCommander dotyczy wybranego rdzenia. Przy zamówieniu należy określić docelowy rdzeń spośród następujących obsługiwanych: Altera & Xilinx, ARM7, Blackfin, MPC5xx/MPC8xx, C166, PIC32, Coldfire, C28x (TMS320F28xx), PXA25x/PXA26x.

CoreCommander może zwiększyć pokrycie testami w aplikacjach gdzie jest mało lub nawet brak jest układów kompatybilnych z IEEE std 1149.1. Poprzez przejecie kontroli nad docelową jednostką centralną użytkownik może zapisywać i odczytywać rejestry procesora lub obszary pamieci.

JTAG Live Buzz wchodzi w skład prezentowanego produktu.

Charakterystyka:

 • Wykorzystując wbudowane mechanizmy debugera steruje za pośrednictwem interfejsu JTAG mikroprocesorem lub DSP
 • Realizuje testy klasterów i obsługę pamięci flash
 • Pracuje z układami niekompatybilnymi z IEEE 1149.x
 • Niweluje niedobór rejestrów boundary-scan na pakiecie
 • Obsługuje najpopularniejsze procesory
 • Obsługiwany przez JTAG Technologies – kontrolery/interfejsy JTAG Live i oparte na FTDI
 • Prosty w obsłudze interfejs graficzny użytkownika
 • Dostępne funkcje: 'EnterDebug', 'ExitDebug', 'LoadMemory', 'SaveMemory', 'WritePC', 'ReadPC'
 • Kompatybilność z językiem skryptowym Python
 • Współpracuje z JTAG Live Script
 

JTAG Live Clip

 

JTAG Live Clip
535.00 € 

Clip jest narzędziem do przeprowadzania wektorowych testów na poziomie struktury pakietu. Pozwala zdefiniować nielimitowaną ilościowo sekwencję wektorów kolejnych wymuszeń o dowolnej długości słowa. Wbudowany analizator logiczny pokazuje odpowiedź pakietu na taką sekwencję. Funkcje porównania wyników, ustawiania pułapek, wykonania krokowego dają pełna kontrolę nad przebiegiem testów.

Clip pozwala definiować wektory testowe w formatach binarnym, dziesiętnym lub Hex dla wielu zastosowań jak np. testowanie I2C i protokołów SPI. Wbudowane mechanizmy generowania testów obejmują m.in. techniki wędrujących 1 lub 0, liczników binarnych.

JTAG Live Buzz wchodzi w skład prezentowanego produktu.

Charakterystyka:

 • Wizualizacja w postaci przebiegów czasowych
 • Nielimitowana ilość sterowanych i mierzonych linii
 • Tworzenie wektorów testowych w formatach binarnych, dziesiętnych i hex
 • Automatyczne generowanie wektorów – wędrujące 1 lub 0, liczniki, …
 • Zapamiętywanie wartości wymuszeń i odczytów
 • Nie wymaga listy połączeń
 • Testowanie infrastruktury łańcucha B-S
 

JTAG Live Script

 

JTAG Live Script
1 615.00 €Script pozwala, wykorzystując otwarty język Python, tworzyć konfiguracje do wysterowywania i pomiarów sygnałów we/wy całych bloków funkcjonalnych na pakiecie, nawet jak te bloki i ich elementy same z siebie nie mają wbudowanej infrastruktury B-S. Oznacza to, że można wymusić odpowiednie stany sygnałów wejściowych takiego bloku i mierzyć, jako odpowiedź na wymuszenie, wartości na liniach wyjściowych. Edytor i interfejs użytkownika pozwalają na przygotowanie odpowiednich sekwencji i wizualizację wyników.

Script umożliwia testowanie zorientowane na konkretne rozwiązanie układowe, ułatwia powtórne użycie tych samych modułów programowych i wymianę doświadczeń w ramach społeczności Python.

Script jest idealnym rozwiązaniem do testowania bloków “mixed signal” i operacji wymagających interwencji użytkownika.

JTAG Live Buzz wchodzi w skład prezentowanego produktu.

Charakterystyka:

 • Technologia języków skryptowych dla programowania sekwencji testów oparta o język Python
 • Testowanie złożonych bloków cyfrowych
 • Programowanie pamięci flash
 • Możliwość pomiarów analogowych
 • Zintegrowany interfejs użytkownika API
 • Zapamiętywanie wartości wymuszeń i odczytów
 • Weryfikacja obecności rezystorów Pull-up/down
 • Tworzenie wektorów testowych w formatach binarnych, dzięsiętnych i hex.
 • Nielimitowana ilość sterowanych i mierzonych linii
 • Nie wymaga listy połączeń
 • Obsługuje wiele łancuchów B-S jednocześnie
 • Testowanie infrastruktury łańcucha B-S
 • Testowanie połaczeń pin-pin (p2p) i multi-pin-multi-pin
 

JTAG Live Studio

 

JTAG Live Studio
3 880.00 €Studio jest kompletnym rozwiązaniem boundary-scan opartym na platformie JTAG Live dla uruchamiania i testowania zmontowanych pakietów elektronicznych oraz programowania pamięci flash w systemie docelowym. Obejmuje moduły JTAG Live: Buzz, BuzzPlus, AutoBuzz, Clip, Script, narzędzia do obsługi plków JAM, STAPL i SVF oraz kontroler JTAG Live.

W pakiecie Studio między innymi ostatnia wersja modułu AutoBuzz, pozwala testować połączenia na zasadzie porównania z wzorcową płytką lub z listą połączeń generowaną przez systemy CAD. Moduł Script umożliwia definiowanie testów możliwych do zastosowania w różnych aplikacjach i operacji programowania w języku Python. Moduł Core Commander dodaje funkcjonalność testowania na poziomie poszczególnych układów mikroprocesorowych lub FPGA./p>

Studio znajduje zastosowanie:

 • Przy projektowaniu dla identyfikacji problemów sprzętowych w prototypach urządzeń.
 • W serwisie dla identyfikacji uszkodzeń na zasadzie porównania z właściwym wzorcem.
 • Na produkcji mało i średnio seryjnej jako kompletne rozwiązanie dla testowania i programowania układów w systemie.

Charakterystyka:

 • Tani, kompletny zestaw narzędzi boundary-scan zawierajacy wysokiej jakości kontroler B-S
 • Opcjonalny moduł CoreCommander do programowania i emulacyjnego testowania zmontowanych płyt z procesorów ARM, X-scale, PPC i TI
 • Realizuje testy B-S i programowanie układów w systemie docelowym zapewniając:
  • Testowanie połączeń na zasadzie porównania z wzorcem lub listą połączeń generowaną w systemach CAD
  • Testowanie bloków funkcjonalnych zawierajacych pamięci, układy I2C, ADC, E-net PHYs itp.
  • Programowanie CPLD i FPGA w systemie z wykorzystaniem plików SVF, JAM i STAPL
  • Definiowanie uniwersalnych lub dedykowanych sekwencji testów w języku Phyton
  • Czytelną wizualizację wyników testów
 • Dając większe możliwości testowania i debugingu zwiększa pokrycie testami i skraca okres wdrażenia produktu na rynek
 • Zapewnia niskie koszty w porównaniu do alternatywnych rozwiązań
 • Umożliwia sformalizowanie i ujednolicenie procedur testowania w ramach firmy dla wszystkich projektów, wszystkich pracowników i na wszystkich etapach
 • Dostęp do otwartych bibliotek komunikacji USB, sterowania urządzeniami pomiarowymi GPIB (IEEE448), …