Programowanie ISP
Autoryzowany dystrybutor
 

Pamięci

JTAG ProVision Flash to pakiet umożliwiający programowanie tysięcy różnych typów pamięci flash m.in. NAND i szeregowych. Akceptuje szeroką gamę formatów danych i realizuje funkcje kasowania, sprawdzenia czystości, programowania, weryfikacji, blokowania i odblokowania dostępu oraz identyfikacji układu. Ogólnie programowanie ISP w układzie docelowym wykorzystuje wbudowane rejestry B-S układów spełniających normę IEEE 1149.1 do realizacji cyklów zapisu/odczytu.

JTAG ProVision Flash jest szybkim, łatwym w obsłudze narzędziem do programowania ISP. Oferuje dużą elastyczność wielokanałowość, możliwość tworzenia i wyboru baz danych poszczególnych projektów.

 

PLD

Prawie wszystkie współczesne programowalne struktury logiczne CPLD i FPGA są kompatybilne z normą IEEE 1149.1 i używają interfejsu JTAG jako dostępu do struktur konfiguracyjnych. Popularny format SVF (Serial Vector Format) stał się standardem dla wprowadzania danych. Wcześniej dopóki nie powstał uniwersalny standard IEEE 1532 obejmujący układy PLD różnych producentów tworzyli oni własne „optymalne” formaty (SVF, JAM, STAPL, XSVF, ...). Dopiero zdefiniowany w tej normie standard ISC (In-System Configuration) usprawnił modele BSDL układów programowalnych dla potrzeb programowania ISP.

JTAG Technologies opracował narzędzia programowe, które pozwalają producentom programować z dużą szybkością układy PLD wszystkich dostawców półprzewodników akceptując przy tym wszystkie powszechnie stosowane formaty danych. Takie wsparcie może być realizowane w ramach pakietów JTAG ProVision i integracyjnych PIP i Symphony.

 

Mikrokontrolery

JTAG Technologies oferuje rozwiązania do programowania zintegrowanych pamięci mikrokontrolerów i układów DSP w postaci modułów programowych SCIP (Serial Controlled IC Programmer). Mogą być one wykorzystane na etapie produkcji lub testowania do programowania pamięci procesorów w systemie docelowym (ISP – In System Programming) tzn. programowania układów już zamontowanych na płytce PCB. Przy czym wykorzystując infrastrukturę testową B-S nie ma potrzeby inwestowania w dodatkowe sprzętowe programatory ISP.

Istnieją przy tym układy wykorzystujące do programowania inne interfejsy zwykle o mniejszej ilości linii np. BDM, SPI, SWD. Moduły SCIP obsługują je również.

 

PMBusProg

PMBus (Power Management Bus) jest prostym protokółem definiującym komunikację między układami mocy wykorzystującymi jako warstwę fizyczną SMBus (System Management Bus) bazujący na interfejsie szeregowym I2C. W standardzie PMBus dedykowany nadrzędny układ typu „master” odpowiada za komunikację z podległymi układami typu „slave”. PMBusProg pozwala wykorzystać infrastrukturę B-S do skonfigurowania takiego układu „master”.