Oprogramowanie sterujące
Autoryzowany dystrybutor

dla wszystkich programatorów BPM

BPWin™

 

BPWin™ jest więcej niż tylko programowym interfejsem użytkownika. Jest to przede wszystkim stale rosnący zbiór certyfikowanych algorytmów i mechanizmów zapewniających funkcjonalność, jakość i kontrolę potrzebną na wszystkich etapach od projektu do masowej produkcji. Przyjazna użytkownikowi platforma programowa umożliwia łatwe definiowanie, wykonanie, nadzorowanie i zapamiętywanie poszczególnych zadań programowania. Oprogramowanie BPWin jest stale rozwijane i wzbogacane o nowe możliwości, nowe algorytmy dla najnowszych ukłądów i upgrade’y dla starszych układów zgodnie z modyfikacjami wprowadzanymi przez producentów półprzewodników. Ponieważ BPWin jest oprogramowaniem obsługującym wszystkie programatory firmy BPM, zaimplementowanie nowych algorytmów dla jednej platformy sprzetowej, skutkuje natychmiastową dostępnością na pozostałych programatorach. Tak więc transferowanie zadań programowania z biurek projektantów do zakładów produkcyjnych na całym świecie nie nastręcza żadnych kłopotów bez względu na to czy odbywa się to w ramach jednej firmy czy też w ramach powiązań kooperacyjnych. Następujące funkcje są m.in. dostępne w oprogramowaniu BPWin:

  • JobMaster™ zaawansowane narzędzie do zarządzania zadaniami programowania
  • Programowy interfejs użytkownika (API)
  • Serializacja
  • E-mail’owe powiadamianie
  • Zbieranie danych procesu
  • Rejestracja statystyk przetwarzania

Wszystko to gwarantuje najwyższy poziom realizacji zadań programowania układów na etapie projektowania oraz od mało- do wielkoseryjnej produkcji.