Ręczne programatory produkcyjne
Autoryzowany dystrybutor

dla nisko- i średnio-seryjnej produkcji

W programatorach wielogłowicowych proces programowania może być zainicjowany na każdej głowicy bezpośrednio po umieszczeniu układów w podstawkach, niezależnie od stanu na pozostałych głowicach. Takie zrównoleglenie programowania bardzo często prowadzi do zakończenia procesu na pierwszej głowicy zanim jeszcze operator umieści układy w ostatniej. Eliminuje to praktycznie czas martwy czyli oczekiwanie operatora na skończenie operacji i pozwala maksymalnie wykorzystać jego czas.

2900L

 
 

2900L to rozbudowany 2900 o płytę i dźwignię zamykające jednocześnie wszystkie podstawki. Stanowią one istotne ułatwienie pracy przy produkcji seryjnej zwiększające wydajność.

2900L jako 1-głowicowy, uniwersalny programator 9 generacji programujący jednocześnie do 4 układy flash typu: MCU, eMMC, NAND, NOR, Serial Flash, poprzez zwielokrotnienie urządzeń może być wykorzystany jako wielogłowicowy przemysłowy programator programujący do 44 układów równolegle. Z jednego komputera PC, z poziomu oprogramowania BPWin można bowiem sterować pracą do 11 urządzeń. Dzięki zastosowanej technologii Vector Engine Co-Processor® BitBlast, 2900L jest najszybszym programatorem dostępnym na rynku, osiągającym szybkość operacyjną do 100MB/s bliską teoretycznej granicy wynikającej z konstrukcji układu półprzewodnikowego. Obsługuje moduły podstawek stosowane w urządzeniach poprzednich generacji 7 i 8 typu FVE, FX, FX2/FX4. Ogranicza to, dotychczasowym użytkownikom urządzeń BPM, konieczne nakłady finansowe na zakup dedykowanych modułów. Dodatkowo opcja gniazda pośredniego między płytką drukowaną a wymienną podstawką zwiększa żywotność tych modułów oraz redukuje koszty wymiany zużywających się podstawek.

2900

 
 

2900 jako 1-głowicowy, uniwersalny programator 9 generacji programujący jednocześnie do 4 układy flash typu: MCU, eMMC, NAND, NOR, Serial Flash, poprzez zwielokrotnienie urządzeń może być wykorzystany jako wielogłowicowy przemysłowy programator programujący do 44 układów równolegle. Z jednego komputera PC, z poziomu oprogramowania BPWin można bowiem sterować pracą do 11 urządzeń. Dzięki zastosowanej technologii Vector Engine Co-Processor® BitBlast, 2900 jest najszybszym programatorem dostępnym na rynku. Osiąga operacyjną szybkość zapisu/odczytu do 100MB/s, co pozwala maksymalnie zbliżyć się do teoretycznej granicy wynikającej z konstrukcji samego układu półprzewodnikowego. Obsługuje moduły podstawek stosowane w urządzeniach poprzednich generacji 7 i 8 typu FVE, FX, FX2/FX4. Ogranicza to, dotychczasowym użytkownikom urządzeń BPM, konieczne nakłady finansowe na zakup dedykowanych modułów. Dodatkowo opcja gniazda pośredniego między płytką drukowaną a wymienną podstawką zwiększa żywotność tych modułów oraz redukuje koszty wymiany zużywających się podstawek.

2710

 
 

2710 jest 2-głowicowym programatorem 7 generacji. Stosując 1-podstawkowe moduły standardowe, szybkie 1-podstawkowe moduły FX lub szybkie moduły FX2/FX4™ odpowiednio 2/4-podstawkowe można programować równolegle do 24 układów FPGA, PLD, mikrokontrolerów, pamięci Flash lub E/EPROM. Obsługuje ponad 40 000 układów.

2800

 

2800 jako 1-głowicowy, uniwersalny programator 8 generacji programujący jednocześnie do 4 układów typu MCU, OneNAND, eMMC, iNAND, MLC, SLC, PLD poprzez zwielokrotnienie urządzeń może być wykorzystany jako wielogłowicowy przemysłowy programator programujący do 44 układów równolegle. Z jednego komputera PC, z poziomu oprogramowania BPWin można bowiem sterować pracą do 11 urządzeń. Dzięki zastosowanej technologii Vector Engine Co-Processor® BitBlast, 2800 jest najszybszym programatorem dostępnym na rynku. Osiąga operacyjną szybkość zapisu/odczytu do 100MB/s, co pozwala maksymalnie zbliżyć się do teoretycznej granicy wynikającej z konstrukcji samego układu półprzewodnikowego. Dedykowane moduły podstawek FVE, z opcją gniazda pośredniego między płytką drukowaną a wymienną podstawką, zwiększają ich żywotność i uzysk produkcyjny w pierwszym przebiegu programowania oraz redukują koszty wymiany zużywających się podstawek.