Programatory

WG Electronics jako autoryzowany dystrybutor renomowanych producentów programatorów układów półprzewodnikowych zaprasza do odwiedzenia stron poświęconych ofercie swoich partnerów:

Programatory to przyrządy do trwałego zapisywania programowalnych struktur półprzewodnikowych w takich układach i urządzeniach jak:

 • pamięci (E)EPROM, FLASH o różnej architekturze stanowiące samodzielne układy scalone
 • mikrokontrolery (MCU), których integralną częścią są pamięci (E)EPROM, FLASH
 • struktury logiczne PLD (Programable Logic Devices), których funkcjonalność jest zdeterminowana programowalną matrycą połączeń
 • karty SD i pamięci USB, których integralną częścią są pamięci FLASH
 • inne specjalizowane urządzenia, których konstrukcja jest oparta na programowalnych pamięciach lub programowalnych układach logicznych

Programatory można podzielić:

 • pod względem funkcjonalności na:
 • pod względem przeznaczenia na:
 • pod względem metody programowania na:
  • programatory gniazdowe – programujące układy scalone w gniazdach dostosowanych do różnego typu obudów przed zamontowaniem tych układów na płytce drukowanej lub w urzadzeniu
  • programatory ISP (In System Programming) – programujące układy scalone w układzie docelowym tzn. już po ich zamontowaniu na płytce lub w urządzeniu
 • pod względem ilości jednocześnie obsługiwanych układów na:
 • pod względem stosowanego interfejsu komunikacyjnego na:
  • programatory USB – gdzie do komunikacji z komputerem nadrzędnym zastosowano obecnie najpopularniejszy standardowy interfejs USB
  • programatory LAN – gdzie do komunikacji z komputerem nadrzędnym zastosowano standardowy interfejs LAN co umożliwia od miejscowienie operacji programowania
  • programatory LPT – gdzie do komunikacji z komputerem nadrzędnym zastosowano tradycyjnie kiedyś stosowany interfejs LPT
 • pod względem sposobu obsługi na:
  • programatory ręczne – wymagające ręcznego wkładania programowanych układów, pakietów lub urządzeń do gniazd programujących
  • automaty programujące – automatycznie podających programowane układy, pakiety lub urządzenia do gniazd programujących
 • pod względem sposobu wykorzystania w procesie produkcji:
  • programatory off-line – programujące układy przed ich podaniem na linię produkcyjną niezależnie od cyklu technologicznego
  • programatory in-line – programujące układy na linii produkcyjnej w cyklu technologicznym

Podział powyższy nie jest rozłączny i klasyfikacja danego programatora nie jest zazwyczaj jednoznaczna. Obszary zastosowań przenikają się bowiem wzajemnie. Dobór właściwej metody i urządzenia do stawianych wymagań musi więc być poprzedzony analizą jakościową samego procesu jakim jest programowanie układów oraz analizą ilościową - Ile? Czego? W jakim czasie? oczekujemy.

WG Electronics zapewnia w temacie programowania doradztwo i wsparcie techniczne oparte na ponad 30 letnim własnym doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i dystrybucji programatorów oraz na doświadczeniu naszych renomowanych partnerów – wiodących światowych producentów takich urządzeń.

Doboru programatora można dokonać w interakcyjnym selektorze programatorów.