Programatory FlashRunner

Autoryzowany dystrybutor

Bazowa technologia FlashRunner stanowiąca źródło komercyjnego sukcesu firmy SMH osiągnęła już swoje lata. Wobec faktu, że nowe jej generacje w pełni pokrywają spektrum rynkowych potrzeb, producent zdecydował się na zaprzestanie produkcji tych najstarszych urządzeń z wyjątkiem FlashRunner Cube. SMH nadal jednak wspiera użytkowników nowymi algorytmami i akcesoriami. Przepraszając za niedogodność tych klientów, którzy chcieliby powielać istniejące projekty, wskazujemy poniżej na ewentualne zamienniki.

  flashrunner-cube
FRC_GP_02 2 900.00 €
FRC_GP_04 4 300.00 €
FRC_GP_08 6 500.00 €

FlashRunner Cube

 • 2-kanałowy (FRC_GP_02) / 4-kanałowy (FRC_GP_04) / 8-kanałowy (FRC_GP_08) programator ISP;
 • uniwersalny;
 • algorytmy programowania oferowane oddzielnie;
 • jednostka do integracji np. w ATE;
 • interfejs komunikacyjny: LAN, RS-232;
 • tryby pracy: nadzorowany z PC, autonomiczny;
 • zasilanie 12 - 25V DC
  (produkt nie zawiera zasilacza);
 • obsługa BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, …;
 • szeroka gama akcesoriów jak bariery przekaźnikowe, multipleksery;

Więcej o FlashRunner
 
FR04INTF16 98.00 €

Interfejs kablowy dla FlashRunner Quatro

Dla programatora FlashRunner Quatro jako akcesoria jest oferowany zewnętrzny moduł interfejsu kablowego:

 • FR04INTF16 - dla 16 kanałów

FR01INTF01 14.00 €

Interfejs kablowy dla FlashRunner I, II, III

Dla programatorów FlashRunner I, II, III jako akcesoria jest oferowany zewnętrzny moduł interfejsu kablowego:

 • FR01INTF01

 
FRCABLE30 22.00 €
FRCABLE50 22.00 €
FRCABLE80 30.00 €
FRCABLE100 35.00 €

Kable

Dla programatorów FlashRunner dostępne są różnej długości specjalne kable komunikacyjne.

 
FRHDRDB15 14.00 €
 
FRHDRPSTR 12.00 €

Adaptery kablowe

Dla programatorów FlashRunner dostępne są dwa adaptery kablowe:

 • FRHDRDB15 dla złacza DB15
 • FRHDRPSTR dla złącza Wire Wrap Strip
FRC_RB_04 210.00 €
FRC_RB_08 420.00 €

Bariery przekaźnikowe dla FlashRunner Cube

Dla FlashRunner Cube jako akcesoria są oferowane moduły zewnętrznych barier przekaźnikowych:

 • FRC_RB_04 - Bariera przekaźnikowa dla urządzeń 2- i 4- kanałowych - FRC_GP_02 oraz FRC_GP_04
 • FRC_RB_08 - Bariera przekaźnikowa dla urządzenia 8-kanałowego - FRC_GP_08
MPX 160 K-22 510.00 €
MPX 160 K-23 760.00 €
MPX 160 K-24 1 050.00 €
MPX 160 K-42 510.00 €
MPX 160 K-43 760.00 €
MPX 160 K-44 1 050.00 €
MPX 160 K-82 760.00 €
MPX 160 K-83 1 050.00 €
MPX 160 K-84 1 450.00 €

Demultipleksery dla FlashRunner Cube

Dla FlashRunner Cube jako akcesoria są oferowane moduły demultiplekserów zintegrowanych z barierą przekaźnikową:

 • MPX 160 K-22 - demultiplekser x2 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 4 kanały)
 • MPX 160 K-23 - demultiplekser x3 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 6 kanałów)
 • MPX 160 K-24 - demultiplekser x4 dla jednostki 2 kanałowej (docelowo 8 kanałów)
 • MPX 160 K-42 - demultiplekser x2 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 8 kanałów)
 • MPX 160 K-43 - demultiplekser x3 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 12 kanałów)
 • MPX 160 K-44 - demultiplekser x4 dla jednostki 4 kanałowej (docelowo 16 kanałów)
 • MPX 160 K-82 - demultiplekser x2 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 16 kanałów)
 • MPX 160 K-83 - demultiplekser x3 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 24 kanały)
 • MPX 160 K-84 - demultiplekser x4 dla jednostki 8 kanałowej (docelowo 32 kanały)
SPA001 60.00 €
SPA002 65.00 €
SPA003 60.00 €
SPA004 70.00 €

Zasilacze

Dla programatorów FlashRunner oferowane są następujące zasilacze impulsowe:

 • SPA001 - 12V 16W AC/DC z przewodem “Stripped Cord”
 • SPA002 - 12V 36W AC/DC ze złączem 2.1mm Jack
 • SPA003 - 7.5V 15W AC/DC ze złączem 2.1mm Jack
 • SPA004 - 12V 60W AC/DC z przewodem “Stripped Cord”
 
 
PA01STD0 350.00 €
PA01NMM0 990.00 €
PA_STP_01 1 400.00 €
PA_STP_02 2 625.00 €
PA_STP_03 3 675.00 €
PA01xxx 1 900.00 €
PA01GEN0 3 900.00 €
AMP-SCP 790.00 €
AMP-GEN 1 600.00 €

Flashrunner I Algorytmy

Licencje na algorytmy programowania poszczególnych układów są oferowane niezależnie jako:

 • Pojedyncze algorytmy:
  • PA01STD0 - pojedynczy algorytm dla standardowego, powszechnie stosowanego na rynku układu
  • PA01NMM0 - pojedynczy algorytm dla niestandardowego, rzadko stosowanego na rynku układu
 • Kredyty na zakup algorytmów do wykorzystania w okresie roku od daty zakupu:
  • PA-STP_01 - 5 algorytmów do wyboru dla standardowych układów
  • PA-STP_02 - 10 algorytmów do wyboru dla standardowych układów
  • PA-STP_03 - 15 algorytmów do wyboru dla standardowych układów
 • Pakiety algorytmów:
  • PA01xxx - Algorytmy dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkich pamięci szeregowych
  • PA01GEN0 - Algorytmy dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wszystkich dostawców półprzewodników

Cena dwóch ostatnich pakietów dodatkowo obejmuje jednoroczny kontrakt obsługowy dający w tym okresie prawa do dwukrotnego ściągnięcia update’u. Kontrakt ten może być przedłużony lub wznowiony na kolejny rok odpowiednio:

 • AMP-SCP - 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę standardowe układy od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkie pamięci szeregowe
 • AMP-GEN - 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę standardowe układy od wszystkich dostawców półprzewodników

Wszystko powyżej ma zastosowanie do wszystkich programatorów FlashRunner z wyjątkiem serii II i III. W ich przypadku wybrany pakiet PA01xxx jest zawarty w cenie urządzenia. Przy czym w całym okresie ich użytkowania algorytmy mogą być update’owane dla układów tylko tego samego producenta półprzewodników poprzez wykupienie kontraktu obsługowego AMP-SCP.

Dostępne jest również użytkowe oprogramowanie systemowe, które można ściągnąć ze strony producenta (ikona na prawym marginesie).

   
fr01eng
FR01ENG 1 400.00 €
fr01exp01
FR01EXP01 1 600.00 €
fr01lan
FR01LAN 2 300.00 €

FlashRunner I (jednokanałowy)

 • jednokanałowy programator ISP;
 • uniwersalny;
 • algorytmy programowania oferowane oddzielnie;
 • jednokanałowy FlashRunner I dostępny jest w następujących wariantach:
  • FR01ENG – jednostka bazowa;
  • FR01EXP01 – zestaw jednostki bazowej FR01ENG z płytką ewaluacyjną;
  • FR01LAN – jednostka do integracji np. w ATE;
 • interfejs komunikacyjny RS-232;
 • tryby pracy: nadzorowany z PC, autonomiczny;
 • zasilanie 9 - 24V DC
  (produkt nie zawiera zasilacza);
 • obsługa BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, …;
 • obsługa szerokiego spektrum układów i producentów;

Więcej o FlashRunner
 
fr01m01
FR01M01 4 000.00 €

FlashRunner I (wielokanałowy)

 • 8-kanałowy programator ISP
  (demultipleksowany 1 x 8 kanałów);
 • uniwersalny;
 • algorytmy programowania oferowane oddzielnie;
 • jednostka do integracji np. w ATE;
 • interfejs komunikacyjny: LAN, RS-232;
 • tryby pracy: nadzorowany z PC, autonomiczny;
 • zasilanie 9 - 18V DC
  (produkt nie zawiera zasilacza);
 • obsługa BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, …;

Więcej o FlashRunner
 
FR02xxxx 2 100.00 €

FlashRunner II (FR02xxxx)

 • jednokanałowy programator ISP;
 • specjalizowany;
 • jednostka do integracji np. w ATE;
 • interfejs komunikacyjny: LAN, RS-232;
 • tryby pracy: nadzorowany z PC, autonomiczny;
 • zasilanie 9 - 24V DC
  (produkt nie zawiera zasilacza);
 • obsługa BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, …;
 • w cenie algorytmy programowania dla układów wybranego producenta lub dla pamięci szeregowych - bez możliwości upgrade’u do innych typów;

Dostępne modele Więcej o FlashRunner
FR03xxxx 750.00 €
 

FlashRunner III (FR03xxxx)

 • jednokanałowy programator ISP;
 • specjalizowany;
 • ograniczona jednostka do integracji np. w ATE;
 • interfejs komunikacyjny RS-232;
 • tryby pracy: nadzorowany z PC, autonomiczny;
 • zasilanie 7,5V DC
  (produkt nie zawiera zasilacza);
 • obsługa BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, …;
 • w cenie algorytmy programowania dla układów wybranego producenta lub dla pamięci szeregowych - bez możliwości upgrade’u do innych typów
 • inne ograniczenia w stosunku do programatora FlashRunner II:
  • brak optoizolacji
  • jedno programowalne wyjście napięciowe (0 - 5,5V; 0,5A)
  • brak wejścia analogowego
  • brak zegara I kalendarza
  • brak linii wejścia do wyboru projektów
  • brak linii wejścia STOP
  • brak plików raportów
  • ograniczone skrypty projektów

Dostępne modele Więcej o FlashRunner
flashrunner-quatro
FR04A04 4 400.00 €
FR04A08 5 600.00 €
FR04A16 5 800.00 €

FlashRunner Quatro

 • 4-kanałowy (FR04A04) / 8-kanałowy (FR04A08) / 16-kanałowy (FR04A16) programator ISP (demultipleksowany 1/2/4 x 4 kanały)
 • uniwersalny;
 • algorytmy programowania oferowane oddzielnie;
 • jednostka do integracji np. w ATE;
 • interfejs komunikacyjny: LAN, RS-232;
 • tryby pracy: nadzorowany z PC, autonomiczny;
 • zasilanie 9 - 18V DC
  (produkt nie zawiera zasilacza);
 • obsługa BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, …;

Więcej o FlashRunner

MicroPlexer

MicroPlexer jest przełącznikiem sygnałów ISP umożliwiającym jednemu programatorowi FlashRunner obsługę wielu układów w wielu systemach docelowych. 3 tryby pracy pozwalają obsłużyć na zasadzie multipleksowania sygnałów do 32 kanałów ISP. W zależności od trybu pracy na każdy kanał ISP składają się:

 • 6 albo 3 cyfrowe linie dwukierunkowe
 • 2 albo 1 linia cyfrowa lub analogowa
 • 2 albo 1 linia zasilania
 • 1 wspólna dla wszystkich kanałów linia uziemienia

MicroPlexer jest sterowany rozkazami ASCII za pośrednictwem interfejsu RS-232 lub bezpośrednio sygnałami podawanymi na liniach sterujących. Ma możliwość aktywowania wybranego kanału lub odłączenia wszystkich kanałów od układów docelowych.