Programatory FlashRunner 2.0

Autoryzowany dystrybutor
 


  flashrunner-2-0-08ch
FR2P0-04CH 5 500.00 €
FR2P0-08CH 7 500.00 €
flashrunner-2-0-16ch
FR2P0-12CH 11 200.00 €
FR2P0-16CH 13 900.00 €

FlashRunner 2.0

 • wielokanałowy, uniwersalny programator ISP dostępny w następujących opcjach:
  • FR2P0-04CH – 4-kanałowy;
  • FR2P0-08CH – 8-kanałowy;
  • FR2P0-12CH – 12-kanałowy;
  • FR2P0-16CH – 16-kanałowy;
 • uniwersalny (obsługuje ponad 6.000 układów);
 • modułowa konstrukcja – szeroka gama akcesoriów jak bariery przekaźnikowe, multipleksery, interfejsy kablowe;
 • algorytmy programowania oferowane oddzielnie;
 • jednostka do integracji np. w ATE;
 • interfejs komunikacyjny LAN, USB z optoizolacją;
 • tryby pracy: nadzorowany z PC, autonomiczny;
 • zasilanie 15V DC
  (produkt nie zawiera zasilacza);
 • obsługa BDM, JTAG, SPI, I2C, MON, ICC, SCI, UART …;
 • złącze ISP 1 x DIN 96-pin;

Więcej o FlashRunner 2.0
 
FR2P0-UPG08 2 200.00 €
FR2P0-UPG16 2 900.00 €

FlashRunner 2.0 UPGRADE

Możliwy jest upgrade programatorów 4 i 12 kanałowych do odpowiednio 8 lub 16 kanałowego. I tak:

 • FR2P0-UPG08 – upgrade z 4 do 8-iu kanałów (z FR2P0-04CH do FR2P0-08CH);
 • FR2P0-UPG16 – upgrade z 12 do 16-u kanałów (z FR2P0-12CH do FR2P0-16CH);
Więcej o FlashRunner 2.0
 
 
FR2P0RB08 680.00 €
 
FR2P0RB16 1 360.00 €

Bariery przekaźnikowe dla FlashRunner 2.0

Dla FlashRunner 2.0 jako akcesoria są oferowane moduły zewnętrznych barier przekaźnikowych:

 • FR2P0RB08 - 8-kanałowa bariera przekaźnikowa dla programatora 8-io kanałowego – FR2P0-CH08
 • FR2P0RB16 - 16-kanałowa bariera przekaźnikowa dla programatora 16-to kanałowego – FR2P0-CH16

 
FR2P0MPX16 1 890.00 €
FR2P0MPX32 2 900.00 €

Demultiplekser dla FlashRunner 2.0

Dla 16-to kanałowego programatora FlashRunner 2.0 jest oferowany moduł demultipleksera zintegrowany z barierą przekaźnikową:

 • FR2P0MPX16 - demultiplekser x 2 dla 8-to kanałowego programatora FR2P0-CH08 (16 kanałów)
 • FR2P0MPX32 - demultiplekser x 2 dla 16-to kanałowego programatora FR2P0-CH16 (32 kanały)

 
FR2P0INTF08 56.00 €
 
FR2P0INTF16 115.00 €
 
FR2P0INTF32 150.00 €

Interfejsy kablowe dla FlashRunner 2.0

Dla programatora FlashRunner 2.0 jako akcesoria są oferowane następujące zewnętrzne moduły interfejsów kablowych:

 • FR2P0INTF08 dla 8 kanałów
 • FR2P0INTF16 dla 16 kanałów
 • FR2P0INTF32 dla 32 kanałów

 
FRCABLE30 22.00 €
FRCABLE50 22.00 €
FRCABLE80 30.00 €
FRCABLE100 35.00 €

Kable

Dla programatorów FlashRunner dostępne są różnej długości specjalne kable komunikacyjne.

 
FRHDRDB15 14.00 €
FR2P0HDRPSTR4 48.00 €

Adaptery kablowe

Dla programatorów FlashRunner dostępne są dwa adaptery kablowe:

 • FRHDRDB15 dla złacza DB15
 • FR2P0HDRPSTR4 dla złącza Wire Wrap Strip
 
 
PA2P0STD08 490.00 €
PA2P0STD16 840.00 €
PA2P0NMM08 1 386.00 €
PA2P0NMM16 2 376.00 €
PA2P0STD08-01 1 960.00 €
PA2P0STD16-01 3 360.00 €
PA2P0STD08-02 3 675.00 €
PA2P0STD16-02 6 300.00 €
PA2P0STD08-03 5 145.00 €
PA2P0STD16-03 8 820.00 €
PA2P0GEN08 5 460.00 €
PA2P0GEN16 9 360.00 €
PA2P0SCP08 2 660.00 €
PA2P0SCP16 4 560.00 €

FlashRunner 2.0 Algorytmy

Licencje na algorytmy programowania poszczególnych układów są oferowane niezależnie jako:

 • Pojedyncze algorytmy:
  • PA2P0STD08 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla standardowego, powszechnie stosowanego na rynku układu
  • PA2P0STD16 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla standardowego, powszechnie stosowanego na rynku układu
  • PA2P0NMM08 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla niestandardowego, rzadko stosowanego na rynku układu
  • PA2P0NMM16 - pojedynczy algorytm dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla niestandardowego, rzadko stosowanego na rynku układu
 • Kredyty na zakup algorytmów do wykorzystania w okresie roku od daty zakupu:
  • PA2P0STD08-01 - 5 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STD16-01 - 5 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STD08-02 - 10 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STD16-02 - 10 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STD08-03 - 15 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla standardowych układów
  • PA2P0STD16-03 - 15 algorytmów do wyboru dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla standardowych układów
 • Pakiety algorytmów:
  • PA2P0GEN08 - Algorytmy dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wszystkich dostawców półprzewodników
  • PA2P0GEN16 - Algorytmy dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wszystkich dostawców półprzewodników
  • PA2P0SCP08 - Algorytmy dla programatorów maksimum 8-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkich pamięci szeregowych
  • PA2P0SCP16 - Algorytmy dla programatorów maksimum 16-kanałowych dla wszystkich obsługiwanych na daną chwilę standardowych układów od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkich pamięci szeregowych

Cena czterech ostatnich pakietów dodatkowo obejmuje jednoroczny kontrakt obsługowy dający w tym okresie prawa do dwukrotnego ściągnięcia update’u. Kontrakt ten może być przedłużony lub wznowiony na kolejny rok odpowiednio:

 • AMP-SCP - 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę standardowe układy od wybranego dostawcy półprzewodników lub wszystkie pamięci szeregowe
 • AMP-GEN - 1-roczny kontrakt obsługowy obejmujący wszystkie obsługiwane na daną chwilę standardowe układy od wszystkich dostawców półprzewodników

Dostępne jest również użytkowe oprogramowanie systemowe, które można ściągnąć ze strony producenta (ikona na prawym marginesie).