Urządzenia OEM

V-TEK oferuje również kilka urządzeń OEM, które mogą być zintegrowane z innymi urządzeniami użytkowników w ramach realizowanych procesów technologicznych.

OEM TM-50

 

OEM TM-50 jest wariantem standardowej pakowarki TM-50 która może być zastosowana w dowolnym procesie technologicznym do końcowego pakowania małych elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do dalszego automatycznego montażu. Na życzenie możliwe są pewne modyfikacje urządzenia. Obejmują one m.in.:


  • Lokalizację kontrolera.
  • Lokalizację szpul podających i odbierającej.
  • Opcje montażu i rozmieszczenia na podstawie.
  • Oprogramowanie i protokoły komunikacyjne.
  • Czujniki detekcji pustych kieszonek, prawidłowego położenia układów w kieszonce, zablokowania prowadzenia, przesuwu taśmy nośnej, pozycji kieszonki, …