Rozwiązania produkcyjne
Autoryzowany dystrybutor
 

JTAG ProVision Platform

JTAG ProVision Platform to graficzny interfejs użytkownika o zredukowanej funkcjonalności w stosunku do pełnego systemu ProVision, Z założenia jest dedykowany tylko do produkcyjnego testowania urządzeń i programowania ISP pamięci flash oraz PLD.

JTAG ProVision Platform daje możliwość wydzielenia archiwum projektów, aplikacji realizujących testy i przegląd wyników w formie tablicy prawdy lub opcjonalnie BSD.

JTAG ProVision Platform jest idealne dla nisko kosztowych rozwiązań. Pozwala otworzyć bieżący lub archiwalny projekt i przeprowadzić testy. Używając wbudowanego menadżera testów można zaprojektować i przeprowadzić dowolną sekwencję testów B-S i programowania układów w systemie docelowym. Zbiór instrukcji w tym warunkowych (if, then else, goto, …) sprawia, że ProVision spełnia większość oczekiwań co do przebiegu procedur testowych. Wersja sieciowa licencji może przy tym dać dostęp do pełnego systemu ProVision tworząc tym samym małym kosztem dodatkowe stanowisko projektowania testów.

 

PSA

PSA (Production Stand Alone) jest pakietem oprogramowania adresowanym do producentów CEM i OEM gdzie jest potrzebna niezależna stacja testowania B-S. Używajac pakietu PSA można zbudować procedurę testową jako sekwencje operacji wykonywanych pod nadzorem wbudowanego AEX (Application EXecutive) zgodnie z warunkowymi instrukcjami if, then, else, goto. Sekwencje mogą również zawierać dodatkowe możliwości jak komendy system DOS/Windows – wywołania funkcji i procedur zdefiniowanych przez użytkownika, nadawanie numerów seryjnych, tworzenie raportów, eksportowanie informacji do firmowych baz danych. PSA zawiera driver dla wszystkich starych i nowych kontrolerów firmy JTAG.

PSA jest idealnym nisko kosztowym rozwiązaniem umożliwiającym wykonanie wcześniej już przygotowanych testów lub zadań programowania ISP układów, a zapamiętanych w bazie lub tworzenie nowych.

Charakterystyka:

  • Bezproblemowa współpraca z pakietami diagnostycznymi I wizualizacyjnymi
  • Kontrolowany na wielu poziomach hasłem dostęp dla operatorów, nadzoru technicznego i projektantów testów.
  • Nadzór zewnętrznych urządzeń pomiarowych i przetwarzania danych przez dostępne odwołania systemowe.
 

PIP

PIP (Production Integration Package) jest pakietem oprogramowania dedykowanym do integracji testów B-S i programowania ISP w ramach istniejących już platform i testerów użytkownika. Pozwala tworzyć niezależne i tanie rozwiązania B-S stosownie do własnych wymagań. Dostarcza też translatory dla zorientowanych na testowanie systemów LabView and TestStand firmy National Instruments (NI).

Dla języka C/C++ jest dostępny PIP/DLL, dla struktur systemów .NET jak Visual C, Visual Basic itp. oferowany jest PIP/.NET, a dla starszych VB translatory PIP/VB. Jest również możliwość wykonywania rozkazów liniowych DOS/Windows dzięki PIP/EXE.

Każdy pakiet PIP ma pełne możliwości załadowania przygotowanej aplikacji, przeprowadzenia procesu testowania B-S lub programowania ISP z wykorzystaniem kontrolerów B-S DataBlaster lub Explorer.

 

BSD

BSD (Production Stand Alone) to pakiet oprogramowania, który może być dołączony do systemów testowania B-S używanych zarówno przy projektowaniu jak i na produkcji w celu usprawnienia lokalizacji uszkodzeń takich jak zwarcia, brak połączeń, połączenia krosowe. BSD raportuje wyniki testów w postaci werbalnych informacji w języku angielskim na poziomie poszczególnych pinów. Informacja ta może być łatwo zinterpretowana przez operatora.

BSD posiada dodatkową cechę jaką jest możliwość tworzenia list potencjalnych uszkodzeń całych bloków funkcjonalnych (tzw. “cluster’ów”) w formie pewnego rodzaju “słownika”. Jest to pomocne w identyfikacji konkretnych miejsc uszkodzenia wewnątrz takiego bloku gdzie nie wszystkie układy scalone mają wbudowany mechanizm B-S.

BSD jest idealnym uzupełnieniem do raportów TTR (Truth Table Report) opartych o tablicę prawdy, a zawartych standardowo w ProVision i pakietach PIP. BSD jest natomiast standardową funkcjonalnością systemów Symphony pozwalających na korzystanie z oprogramowania JTAG Technologies na automatycznych systemach ATE innych producentów.

BSD zalecany jest do systemów produkcyjnych i stacji serwisowych. W środowisku sieciowym może być dzielony między kilku użytkowników redukując tym samym koszty.

Charakterystyka:

  • Rozróżnianie różnych typów uszkodzeń
  • Werbalny opis uszkodzeń identyfikowanych z dokładnością do numeru wyprowadzenia
  • Możliwość utworzenia „słownika” potencjalnych uszkodzeń całych bloków funkcjonalnych
 

NI Support

Narzędzia programowe firmy National Instruments (NI) są powszechnie używane w przemyśle elektronicznym do eksperymentalnego ustalania parametrów na etapie projektowania lub funkcjonalnego testowania urządzeń na etapie produkcji. Pakiety integracyjne PIP firmy JTAG Technologies są drogą do wdrożenia technologii B-S w te procesy. Tym samym, połączenie zalet B-S z analogowymi pomiarami i wymuszeniami czyni testowanie układów „mixed-signal” bardzo prostym.

Jako długoletni partner NI, JTAG Technologies jest w stanie zaoferować szerokie spektrum opcji integracyjnych wysokiego poziomu dla ich systemów - TestStand, LabView i LabWindows/CVi. Gwarantuje to bezproblemowe wdrożenie technologii B-S do procesów testowania i programowania układów w ramach sytemów opartych o rozwiązania NI.