Laboratoryjne programowanie układów

Przy laboratoryjnym programowaniu pamięci i mikrokontrolerów w ramach inżynierskich prac projektowych lub serwisowych najistotniejszym jest posiadanie uniwersalnego programatora pokrywającego maksymalnie spektrum produkowanych w świecie układów. Takie urządzenie zaspokoi bowiem trudne do przewidzenia potrzeby również w przyszłości. Szybkość jego działania nie jest krytyczna aczkolwiek irytującym jest zbyt długie czekanie na zaprogramowanie kolejnej wersji kodu lub danych. Podstawowym więc kryterium przy doborze metody programowania i samego programatora są:

  • Uniwersalność programatora rozumiana jest w przypadku programatorów gniazdowych jako maksymalna ilość kontrolowanych programowo pin-drive’rów, a w przypadku programatorów ISP jako ilość możliwych do implementacji interfejsów. Warunkuje ona ilość obsługiwanych układów i przyszłą adaptację programatora do nowych programowanych struktur
  • Maksymalne pokrycie spektrum dostępnych na rynku programowalnych układów co pozwoli się podjąć projektu bazującego na dowolnym układzie
  • Szybkość programowania istotna dla komfortu pracy.

I tak w pracach inżynierskich, mamy w zasadzie do wyboru dwa podstawowe rozwiązania:

  • Programowanie ręczne poza układem docelowym w programatorze jednogniazdowym
  • Programowanie w systemie docelowym ISP (In-System Programming) w jednym kanale.

Zachęcamy do odwiedzenia stron poświęconych ofercie naszych partnerów.

•  Programatory jednogniazdowe

•  Jednokanałowe programatory ISP

Oprócz rozwiązań w zakresie laboratoryjnego programowania układów WG Electronics w ofercie ma również pełne spektrum rozwiązań w temacie produkcyjne programowanie układów

WG Electronics zapewnia w temacie programowania doradztwo i wsparcie techniczne oparte na ponad 30 letnim własnym doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i dystrybucji programatorów oraz na doświadczeniu naszych renomowanych partnerów – wiodących światowych producentów takich urządzeń.

Doboru programatora można dokonać w interakcyjnym selektorze programatorów.