Programatory LPT

Programatory LPT to urządzenia komunikujące się z nadzorującym pracę komputerem nadrzędnym PC za pośrednictwem interfejsu równoległego LPT. Ten sposób komunikacji ma charakter historyczny i powoli wychodzi z użycia. Niemniej jednak nadal mamy w ofercie programatory gniazdowe z interfejsem LPT firmy:

Oprócz programatorów LPT WG Electronics w swoim portfolio posiada również urządzenia z nowoczesnymi interfejsami komunikacyjnymi jak programatory USB i programatory LAN

WG Electronics zapewnia w temacie programowania układów doradztwo i wsparcie techniczne oparte na ponad 30 letnim własnym doświadczeniu w projektowaniu, produkcji i dystrybucji programatorów oraz na doświadczeniu naszych renomowanych partnerów – wiodących światowych producentów takich urządzeń.